Medewerkers

Geef geen vis, maar een hengel

Aan de slag gaan met je personeel is geen eenzijdig verhaal: samen werken aan veiligheid, dat heeft het meeste effect. Zoals het scheppen van een gezonde veiligheidscultuur. Maar ook ruimte bieden om gevaarlijke situaties te kunnen melden en leidinggevenden trainen om effectieve maatregelen voor veiligheid te kunnen initiëren. Geef werknemers de mogelijkheid om, voordat ze met een taak beginnen, een eenvoudige veiligheidscheck (last minute risicoanalyse) uit te voeren. Als blijkt dat de arbeidsomstandigheden onvoldoende veilig zijn, mogen zij weigeren het werk uit te voeren. Veiligheidsthema’s dienen te worden ondersteund met training, informatie en makkelijk toegankelijke procedures.

Hulpmiddelen

Toolboxflyers werkgroep Leren van Arbo-incidenten

  1. Shovel-incident 
  2. Snij-incident
  3. Omgaan met verontreinigde bodem
© Koninklijke Bouwend Nederland