Op hoogte werken

Werkgevers en werknemers

Veilig werken op hoogte vraagt inspanning van werkgevers én werknemers. De werkgever moet bijvoorbeeld zorgen dat de materialen en het materieel in orde zijn, dat er geen gaten zitten in vloeren en dat er rondom dubbele leuningen en kantplanken zijn. Maar de werknemer moet die kantplanken dan wél laten zitten en zorgen voor een opgeruimde werkplek.

Vallen van ladders

Vallen van hoogte is meestal vallen van een ladder, trapje of opstapje. Belangrijke oorzaken van het vallen van een ladder zijn het verliezen van de balans of het ontbreken van voldoende maatregelen. Zo is de ladder in veel gevallen niet goed beveiligd tegen wegschuiven danwel inklappen of niet goed neergezet. Vaak wordt er gewerkt op een ladder terwijl dit niet de bedoeling is en wordt die ook nog eens niet veilig gebruikt, stelt de Inspectie SZW.

Vallen van dak of platform

Mensen die van een dak, vloer of platform vallen, lopen in veel gevallen ernstig letsel op. Vaak verloor het slachtoffer de balans bij het uitvoeren van een activiteit, gleed uit of struikelde. Ook ontbrak regelmatig de randbeveiliging. Vallen van 2,5 meter of hoger leidde in een kwart van de bijna 100 ongevallen tot blijvend letsel bij het slachtoffer.

Hulpmiddelen voor veilig werken op hoogte

© Koninklijke Bouwend Nederland