Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur heeft de aandacht

De keten is zich bewust dat de volgende stap in veiligheid moet worden gemaakt door houding en gedrag. Koninklijke Bouwend Nederland, FNV, WoningBouwers NL en de Vereniging van Waterbouwers hebben bijvoorbeeld een internationale verklaring over veilig werken ondertekend. Ook CNV Vakmensen en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra ondertekenden het document.

De wil om bewust veilig te werken

Een cultuur van gezond en veilig werken kun je echter niet afdwingen. Werkgever en werknemers moeten zich samen actief inzetten. Veiligheidsbewustzijn en de wil om incidenten met bijbehorend verzuim en schade te verminderen moeten bij iedereen in de organisatie aanwezig zijn. De manier waarop moet voortkomen uit de kernwaarden van het bedrijf. 

Hulpmiddelen

© Koninklijke Bouwend Nederland