Bewust Veilig-dag 2023

Op woensdag 29 maart organiseren Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Onderhoud NL en Aannemersfederatie Nederland weer een Bewust Veilig-dag. Dit jaar doen we dat onder het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig. 

Hoe ziet de dag eruit?

Tijdens de Bewust Veilig-dag 2023 besteden bedrijven in de sector op hun eigen manier aandacht aan veilig en gezond werken. Ieder deelnemend bedrijf bepaalt zelf hoe zij deze dag inrichten en welke activiteiten zij organiseren. De brancheorganisaties leveren ondersteunende middelen en inspiratie.

Gewoon een hein-gesprekje…

Veiligheid gaat over gedrag. Vaak ontbreekt het aan een gezamenlijke taal die het makkelijker maakt om elkaar aan te spreken en open te staan voor elkaars feedback. Daarom lanceert Bouwend Nederland in aanloop naar de Bewust Veilig-dag 2023 de sociale mediacampagne Gewoon een hein-gesprekje…

Meld je nu aan

We roepen alle bedrijven in de bouw, techniek en infra op om zich aan te melden voor de Bewust Veilig-dag 2023! Deelnemers krijgen van hun brancheorganisatie ideeën en suggesties aangedragen om het onderwerp te agenderen. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Meld je vandaag nog aan op de website van de Bewust Veilig-dag. 

© Koninklijke Bouwend Nederland