Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. De nadruk ligt daarbij op de veiligheidscultuur. Het is bedoeld om bedrijven in de keten te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in de organisatie (van directeur tot bouwplaats), hoe hoger de trede. Via de ViA regelt de Governance Code Veiligheid Bouw dat ondertekenaars van de GCVB bij aanbesteding of inkoop eisen dat de hele keten is gekwalificeerd op de SCL.

Verplicht

Certificering op de Veiligheidsladder is steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor bijvoorbeeld Prorail en TenneT. Vanaf 1 januari 2022 hanteren ook ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Maar er wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Criteria Veiligheidsladder

 • Leiderschap en betrokkenheid
  Hoe belangrijk is veiligheid? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?   
 • Beleid en strategie
  Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus? Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?
 • Organisatie en opdrachtnemers
  Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?  
 • Werkplek en procedures
  Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt eraan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt? 
 • Afwijkingen en communicatie
  Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt er van incidenten geleerd? 
 • Audits en statistieken
  Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering? 

Treden van veiligheid

De ladder heeft vijf treden, waarbij trede 1 de laagste en trede 5 de hoogste is. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende beoordelingscriteria.
Afhankelijk van de contractwaarde en type opdracht moet een bedrijf zich volledig laten certificeren, een trede-indicatie verwerven via een SCL Light audit of volstaat een self-assessment. De self-assessment is speciaal voor het mkb ontwikkeld en werkt met de Webtool Safety Culture Ladder.

Training voor self-assessment

Bouwend Nederland heeft ter ondersteuning de training Starten met de Safety Culture Ladder in de bouw opgezet, die door Aboma wordt gegeven. Deze training is bedoeld voor KAM-managers, (Q)HSE-managers, teamleden van een SCL-project, preventiemedewerkers, veiligheidskundigen en veiligheidsadviseurs van bouw- en infrabedrijven uit het mkb met 50-100 werknemers. De training leert bedrijven de basisbeginselen van de Safety Culture Ladder en helpt bij het doen van een self-assessment. Op 16 juni 2021 is de eerste training gegeven, die goed werd ontvangen. Ook het veiligheidsprogramma van hein en guus biedt ondersteuning. Het geeft antwoord op de vragen die bij elk van de zes criteria centraal staan.

Handig:

© Koninklijke Bouwend Nederland