Leerprojecten Kerncoalitie Veiligheid

Naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage in Eindhoven is de Kerncoalitie Veiligheid in het leven geroepen, met daarin Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum (grote overheidsopdrachtgevers), de Governancecode Veiligheid in de bouw, VNconstructeurs en NL Ingenieurs. Deze samenwerking streeft naar structurele veranderingen met betrekking tot veiligheid in de bouw.

De verbetering moet worden benaderd vanuit drie gebieden:

  • Constructieve veiligheid, door middel van het aanwijzen van een coördinerend constructeur;
  • Regie op veiligheid door het aanwijzen van een regievoerder op een project; en
  • Versterken van het lerend vermogen.

Elf (grotere) projecten op allerlei terreinen zijn benoemd als leerproject, waarbinnen de verschillende verbeterthema’s vorm worden gegeven.

Informatie breed delen

Het doel is om vanuit deze projecten voor de hele sector leerkansen te creëren en – door het versterken van het lerend vermogen - het delen van die ervaringen met anderen te faciliteren en te stimuleren. Dus niet alleen eerstelijns leren (binnen een project), maar ook tweedelijns leren (tussen projecten onderling). Het zou mooi zijn als er in de toekomst actief informatie wordt gezocht voordat een project van start gaat om te leren van eerdere ervaringen van anderen. De verwachting is dat dat een belangrijke versnelling kan geven aan de kwaliteit en veiligheid in de sector.

Versnelling

De aanpak bestaat nu anderhalf jaar, en de eerste resultaten tekenen zich af. De volgende stap is het zoeken naar verbreding ten opzichte van de huidige leerprojecten. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van de verbetergebieden in kleinschaliger projecten. Heb je een bouwproject dat je wilt aanmelden als leerproject? Neem dan contact op met Clemens van den Enden.

© Koninklijke Bouwend Nederland