Veiligheidscultuur stimuleren

Veiligheid inbedden in de bedrijfscultuur

Als het gaat om veiligheid, wegen onzichtbare factoren vaak het zwaarst. Want wat heb je aan een helm als mensen ‘m niet opdoen, regels die niet worden nageleefd of bordjes waar niemand naar kijkt. Het belang zien van veiligheidsmaatregelen, het bespreekbaar maken van onveilig gedrag en het geven van het goede voorbeeld zijn de basis voor het succes van elke maatregel of tool. Gedrag dus. En een cultuur die goed gedrag bevordert. 

Baas B.V. hanteert de regel dat het stoppen van werkzaamheden bij, en het melden van onveilige situaties wordt beloond. Keer op keer, ongeacht wie er meldt en of het terecht is.

Veiligheidscultuur heeft de aandacht

De keten is zich bewust dat de volgende stap in veiligheid moet worden gemaakt door houding en gedrag. Koninklijke Bouwend Nederland, FNV, WoningBouwers NL en de Vereniging van Waterbouwers hebben bijvoorbeeld een internationale verklaring over veilig werken ondertekend. Ook CNV Vakmensen en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra ondertekenden het document.

algemeen-bouwhelmen

Veiligheid op de agenda

Vanuit de Governancecode Veilige Energienetten (GVE) staat veiligheid op een gezamenlijke agenda van Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en Bouwend Nederland (vakgroep ONG). Bouwend Nederland biedt leden onder andere het programma hein en guus, Life-saving Rules en de workshop Safety Culture Ladder (SCL). De kerncoalitie Veiligheid biedt diverse leerprojecten en Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland en Koninklijke Bouwend Nederland organiseren jaarlijks samen de Bewust Veilig Dag. Steeds meer opdrachtgevers hanteren de SCL als selectiecriterium en contracteis.

De wil om bewust veilig te werken

Een cultuur van gezond en veilig werken kun je echter niet afdwingen. Werkgever en werknemers moeten zich samen actief inzetten. Veiligheidsbewustzijn en de wil om incidenten met bijbehorend verzuim en schade te verminderen moeten bij iedereen in de organisatie aanwezig zijn. De manier waarop moet voortkomen uit de kernwaarden van het bedrijf. Medewerkers op elk niveau moeten deze kernwaarden intrinsiek hanteren en naleven in hun werk, en nieuwe medewerkers, inleen en onderaannemers daarin meenemen.

Veiligheid moet altijd op nummer 1 staan: het komt vóór planning, winst en al het andere. Het uitgangspunt is dat iedereen na een dag hard werken weer veilig naar huis kan.

Hulpmiddelen

Met elkaar moet je een lange adem hebben om gedrag te beïnvloeden en een gewenste bedrijfscultuur neer te zetten en te behouden. Maar er zijn ook hulpmiddelen richting een betere veiligheidscultuur:

© Koninklijke Bouwend Nederland