Voorbeeldvragen aanbestedingen

Met ongelukken voorkomen kun je niet vroeg genoeg beginnen. In het offertestadium dus. Opdrachtgevers hebben de nodige verantwoordelijkheden op dat gebied. Voor opdrachtnemers is het belangrijk om al vóór het sluiten van de overeenkomst inzicht te hebben in de veiligheidsrisico’s en te weten wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Voorbeeldvragen voor het offertestadium

Bouwend Nederland heeft met de veiligheidsdeskundigen en KAM-coördinatoren van de Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid een lijst met voorbeeldvragen opgesteld die bijvoorbeeld bij een Nota van Inlichtingen gesteld kunnen worden. Heeft de constructeur bijvoorbeeld nagedacht over de planning van de werkzaamheden? Hoe zit het met eventuele tijdelijke constructies die aangebracht moeten worden? 

Durf te vragen

De vragen helpen jou om deze punten gericht uit te vragen. Zodat je weet waar je aan begint en veiligheidsmaatregelen onder de aandacht kunt brengen bij de opdrachtgever. Want dat is uiteindelijk in ons aller belang.

veiligheidscultuur-thumb-5

De plichten van de opdrachtgever

Veiligheid op de bouwlocatie en tijdens onderhoud is niet alleen het pakkie an van de aannemer. Het Arbobesluit Bouwproces bevat ook verplichtingen voor de opdrachtgever en de ontwerper.

Bekijk overzicht
© Koninklijke Bouwend Nederland