Leidraad V&G-verplichtingen

Ongelukken voorkomen in de ontwerpfase

Keuzes tijdens de ontwerpfase kunnen leiden tot (dodelijke) ongevallen en beroepsziekten. Arbeidsomstandigheden moeten daarom óók in die fase van een project prioriteit zijn. Een aantal brancheorganisaties – waaronder Bouwend Nederland – heeft ter ondersteuning enkele documenten uitgebracht.

robert-maakt-zich-zorgen-istock-1300334869

Wettelijk verplicht

De Leidraad V&G-verplichtingen geeft per fase van het ontwerp aan wie op welk moment welke acties moet ondernemen. Door deze stappen te volgen kunnen opdrachtgevers voldoen aan de V&G-verplichtingen uit het Arbobesluit Bouwproces (voor de realisatie), de Wabo (voor de omgeving) en het Bouwbesluit (voor het onderhoud). Ook een onafhankelijke toetser en/of de architect kan de leidraad gebruiken om het proces en de opgeleverde producten te controleren.

Download de Leidraad V&G Verplichtingen
Download de V&G Ontwerpwijzer

schermafbeelding-2021-12-12-om-111011

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

De Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger (projectleider) moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Download 'Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers'

17-provada-beeld-van-rijksvastgoedbedrijf-fotografie-door-kick-smeets-kleiner

Modeldocumenten Rijksvastgoedbedrijf

De Handleiding stappenplan verwijst naar modeldocumenten, die binnen een project van het Rijksvastgoedbedrijf moeten worden gebruikt. Zoals een RI&E (risicoinventarisatie en –evaluatie), een V&G-plan en een V&G-dossier.

Download diverse modeldocumenten

V&G-Planner

Download de V&G-Planner op de website van Volandis.

Handreiking Rol en Verwachting Opdrachtnemer

In de ontwerpfase kun je ook als opdrachtnemer bijdragen aan veiligheid. Lees de Handreiking Rol en Verwachting Opdrachtnemer in de Ontwerpfase er eens op na.  

© Koninklijke Bouwend Nederland