Kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV)

De instorting van vijf balkons in Maastricht, het bezwijken van een parkeerdak in Eindhoven, het inzakken van het tribunedak van het AZ-stadion en de tribune bij NEC… als constructieve veiligheid niet geborgd is, zijn de gevolgen niet te overzien. De oorzaak is vaak een optelsom van tekortkomingen van meerdere partijen in meerdere fasen van het ontwerp- en bouwproces. Constructieve veiligheid is een zaak van de keten.

Van Compendium naar Kennisportaal

Daarom is ooit het ‘Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid’ opgesteld. Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van dit papieren overzicht. Het Kennisportaal helpt bij het maken van afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van constructieve veiligheid.

Borgingsacties op een rijtje

Het Kennisportaal bevat aanbevelingen voor alle schakels in de keten en voor alle mogelijke contractvormen. In ieder project moeten in grote lijnen namelijk dezelfde acties de constructieve veiligheid borgen. De borgingsacties zijn gerangschikt volgens de fasen van het bouwproject: Initiatief, Ontwerp, Aanvraag en verlening omgevingsvergunning, Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering), Uitvoering en Gebruik.

Verdeling verantwoordelijkheid

Elke fase wordt kort beschreven, inclusief de belangrijkste risico’s m.b.t. constructieve veiligheid. Ook is er een lijst met borgingsacties voor deze fase, waarbij wordt aangegeven voor welke bouwpartners deze actie relevant is. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties over de betrokken participanten of bouwpartners kan per contractvorm verschillen. Ook daarvan biedt het Kennisportaal een overzicht. Zie “Constructieve veiligheid bij verschillende contractvormen” en Verantwoordelijkheidsmatrix.

Kortom, het Kennisportaal Constructieve Veiligheid staat als een huis. En het is een onmisbare schakel in het verbeteren van constructieve veiligheid.

© Koninklijke Bouwend Nederland