Veiligheid aan de voorkant

Regels, controles, boetes… De verantwoordelijkheid voor ongelukken tijdens de bouw en onderhoud lijkt soms alleen op de schouders van de opdrachtnemer te liggen. Maar ook opdrachtgevers, architecten en constructeurs spelen een belangrijke rol.

 

Veiligheid inbouwen

Opdrachtgevers kunnen van begin tot het einde van een opdracht invloed uitoefenen. Zij kunnen problemen bij de bron aanpakken – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten. Dat begint bij de keuze voor een architect die veiligheid als prioriteit heeft. Bij het bouwproces en bij het toekomstig onderhoud. Een ander ontwerp of een andere uitvoeringswijze kan een wereld van verschil maken. In de ontwerpfase kan werken op hoogte bijvoorbeeld veiliger en makkelijker worden gemaakt, of zelfs helemaal worden vermeden.

leerlingen-ontwerpen

Veiligheid van begin tot einde

Zelfs tijdens het verstrekken van de opdrácht voor het ontwerp kan er gewerkt worden aan veiligheid. Zo kan een opdrachtgever tijdig een goede V&G coördinator ontwerpfase aanstellen. Maar ook veilig werken hoog op de prioriteitenlijst voor het bouwproces zetten en tijdsdruk in de uitvoer voorkomen. Een ontwerper draagt bij aan veiligheid door de juiste vragen te stellen om tot een intrinsiek veilig ontwerp te komen.

 Verplichtingen

Het Arbeidsomstandighedenbesluit Bouwproces legt de verantwoordelijkheid dan ook heel duidelijk in de keten, waarbij de opdrachtgever in de basis aansprakelijk is. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen vanaf 1 januari 2022 veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en/of contracten via de VIA. Ook opdrachtgevers moeten zich certificeren op de NEN Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder).

Veiligheid is dus een taak van hele keten, gedurende het hele bouw- en ontwikkelproces. Het is aan ons allemaal om elkaar daar bij elke stap in het bouwproces scherp op te houden.

Bekijk deze hulpmiddelen:

Vouchers Veiligheid aan de voorkant
Rapport Veiligheid en Aanbesteden CROW
Voorbeeldvragen aanbestedingen
Kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV)
Leidraad V&G-verplichtingen

© Koninklijke Bouwend Nederland