Op de werkplek

Duidelijkheid over het gevoerde veiligheidsbeleid begint al voordat je ook maar één stap op de werkplek hebt gezet. Aan de eigen werknemers kan de werkgever inzicht geven door gebruik te maken van het Veiligheidsreglement. Hierin staan de geldende regels maar ook de sancties, voor als de werknemer zich niet aan de regels houdt. Er is ook een modelovereenkomst Veiligheidsreglement. Deze modelovereenkomst biedt de werknemer duidelijkheid over geldende veiligheidsregels én inzicht in welke sancties gelden als de werknemers de regels niet naleeft. Door ondertekening committeert de werknemer zich aan de gemaakte afspraken.

Risico's en maatregelen

Op de bouwplaats krijgt iedereen te maken met specifieke veiligheidsrisico’s en bijbehorende maatregelen. Iedereen die actief is op een bouwplaats wordt bij het betreden van de bouwplaats geconfronteerd met één of meerdere van onderstaande preventieve maatregelen.

  • de generieke poort instructie (GPI)
  • het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
  • Bouwspraak

Op de bouwplaats krijgt iedereen te maken met specifieke veiligheidsrisico’s en bijbehorende maatregelen, een totaaloverzicht hiervan staat in de Arbocatalogi. Iedereen die actief is op een bouwplaats wordt bij het betreden van de bouwplaats geconfronteerd met één of meerdere van onderstaande preventieve maatregelen:

Langs de weg en het spoor

Voor het werken langs de weg en het spoor komt daar nog een groot risico bij, namelijk het aanrijdgevaar. Dit vraagt om aanvullende maatregelen. Bij werk aan de weg worden vaak snelheidsbeperkingen, afzetting met verkeersborden of rijdende signaleringswagens en extra verlichting  gebruikt. Alles om de weggebruiker duidelijk te maken, dat er werkzaamheden plaatsvinden. Voor de medewerkers ter plaatse geldt dat zij goed zichtbaar moeten zijn. Voor hen gelden verplichte voorschriften aan de kleur en signalering van de veiligheidskleding. Lees ook het rapport over aanrijdgevaar

Veiligheidskleding: geel of oranje hesje

In de Arbowetgeving is niets geregeld omtrent de kleuren van werkkleding. De eisen van de werkkleding worden door opdrachtgevers verplicht gesteld en vermeld in richtlijnen of andere documentatie. Een voorbeeld hiervan zijn ProRail en RWS. Onduidelijkheid over de kleuren komt omdat het spoor in Europees verband dezelfde kleding met vastgestelde kleur moet dragen. Dit is per 1 juli 2019 in Nederland doorgevoerd.

Bij werken aan het spoor is oranje de verplichte kleur voor uitvoerende functies. Leidinggevenden dragen geel. Dit is de algemene richtlijn er is een aantal uitzonderingen. Hier lees je hoe de kleding eruit moet zien, klik op brancherichtlijnen en vervolgens op kleurstelling signalerende veiligheidskleding. Iedere aannemer die bij werken aan de weg werkzaamheden uitvoert voor RWS moet zijn werknemers in deze oranje werkkleding laten werken.

Het is dus belangrijk om vooraf aan de opdrachtgever/hoofdaannemer te vragen welke kledingvoorschriften er gelden op een locatie.
Niet alleen vanuit veiligheidsoogpunt worden er eisen aan de kleding gesteld. Dit kan ook zijn vanuit herkenbaarheid. Zo stellen hoofdaannemers soms ook eisen aan de werkkleding en de kleur van de helm die gedragen moet worden. Zo weten zij bijvoorbeeld wie uitvoerder, wie bezoeker, wie BHV-er of wie veiligheidskundige is. De verschillen zitten vaak in de hesjes of helmen die gedragen worden.

Keuringen van machines

Op de bouwplaats wordt veel met machines, materiaal en materieel gewerkt. Ook hieraan zijn risico’s verbonden. Voor het werken met machines gelden er speciale voorschriften, de zogenaamde machineveiligheid. Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit gaat over het keuren van machines. Voor verschillende machines gelden verschillende voorschriften, maar het is belangrijk dat alle machines regelmatig (jaarlijks) worden gekeurd. Door periodiek te keuren wordt slijtage tijdig opgemerkt en onveilig gebruik voorkomen. De keuring van machines moet door een deskundig persoon uitgevoerd worden, dit hoeft niet per se een externe te zijn. De eigen technische dienst mag in sommige gevallen ook. Bij hijs- en hefwerktuigen geldt echter dat de keuring wel door een onafhankelijke instantie moet gebeuren.

© Bouwend Nederland