Op de werkplek

Op deze pagina leggen we uit waar je als werkgever en werknemer in de bouw- en infrasector op moet letten, op de werkplek, als het gaat om veilig werken.

Gebruik het Veiligheidsreglement

Werkgevers kunnen werknemers inzicht geven in het veiligheidsbeleid via het Veiligheidsreglement. Hierin staan de geldende regels, maar ook de sancties als de werknemer zich niet aan de regels houdt. Er is ook een modelovereenkomst Veiligheidsreglement. In de modelovereenkomst staan de afspraken benoemd. Ook zijn de consequenties opgeschreven die gelden wanneer de werknemer zich niet aan de regels houdt. Door ondertekening committeert de werknemer zich aan de gemaakte afspraken.

Let op risico's en maatregelen bij betreden bouwplaats

Op de bouwplaats krijgt iedereen te maken met specifieke veiligheidsrisico's en bijbehorende maatregelen. Iedereen die actief is op een bouwplaats wordt bij het betreden daarvan gewezen op één of meerdere van onderstaande preventieve maatregelen.

  • de Generieke Poortinstructie (GPI)
  • het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Bouwspraak

Bovenstaande maatregelen zijn noodzakelijk om onderstaande risico's te vermijden:

Een totaaloverzicht van de maatregelen en risico's staat in de Arbocatalogus voor de Bouw en Infra.

Aanrijdgevaar bij weg- en spoorwerkzaamheden

Voor werk langs het spoor is er een risico op aanrijdgevaar. Dit vraagt om aanvullende maatregelen. Bij werk aan de weg worden vaak snelheidsbeperkingen, een afzetting met verkeersborden of rijdende signaleringswagens en extra verlichting gebruikt. Hiermee wordt duidelijk gemaakt naar de weggebruiker dat er werkzaamheden plaatsvinden. Voor de medewerkers ter plaatse geldt dat zij goed zichtbaar moeten zijn. Er gelden verplichte voorschriften aan de kleur en signalering van de veiligheidskleding. Lees daarover hieronder verder. 

Lees het rapport over aanrijdgevaar

Veiligheidskleding: geel of oranje hesje

In de Arbowet is niets geregeld omtrent de kleuren van werkkleding. De eisen van de werkkleding worden door opdrachtgevers verplicht gesteld en vermeld in richtlijnen of andere documentatie. Het is dus belangrijk om vooraf aan de opdrachtgever/hoofdaannemer te vragen welke kledingvoorschriften er gelden op een locatie. Niet alleen vanuit veiligheidsoogpunt worden er eisen aan de kleding gesteld. Dit kan ook zijn vanuit herkenbaarheid. Zo stellen hoofdaannemers soms ook eisen aan de werkkleding en de kleur van de helm die gedragen moet worden. Zo weten zij bijvoorbeeld wie uitvoerder, wie bezoeker, wie bhv-er of veiligheidskundige is. De verschillen zitten vaak in de hesjes of helmen die gedragen worden.

Een voorbeeld hiervan is ProRail. Bij werken aan het spoor is oranje de verplichte kleur voor uitvoerende functies. Leidinggevenden dragen geel. Dit is de algemene richtlijn. Hier lees je hoe de kleding eruit moet zien, klik op Brancherichtlijnen en vervolgens op Kleurstelling signalerende veiligheidskleding. 

Een ander voorbeeld is Rijkswaterstaat (RWS). Iedere aannemer die bij werken aan de weg werkzaamheden uitvoert voor RWS moet zijn werknemers in deze oranje werkkleding laten werken.

Keuringen van machines zijn verplicht

Op de bouwplaats wordt veel met materiaal en materieel gewerkt. Ook hieraan zijn risico's verbonden. Voor het werken met materieel gelden er speciale voorschriften (machineveiligheid). Hoofdstuk 7 van het arbobesluit gaat over het keuren van materieel. Voor verschillende machines gelden eigen voorschriften, maar het is belangrijk dat alle machines regelmatig (jaarlijks) worden gekeurd. Door periodiek te keuren wordt slijtage tijdig opgemerkt en onveilig gebruik voorkomen. De keuring van machines moet door een deskundig persoon worden uitgevoerd. Dit hoeft niet per se een externe te zijn. De eigen technische dienst mag (in sommige gevallen) ook de keuring uitvoeren. Bij hijs- en hefwerktuigen geldt echter dat de keuring door een onafhankelijke instantie moet gebeuren.

© Koninklijke Bouwend Nederland