Gezondheid

Op deze pagina bieden we handvatten voor goede arbeidsomstandigheden zodat werknemers gezond kunnen werken. Zowel op sectorniveau als door de werkgever zelf worden er allerlei maatregelen genomen om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te beperken.

PAGO als apk voor de werknemer 

Op sectorniveau zijn er afspraken vastgelegd in de cao Bouw & Infra. Zo kent de sector voor veel functies de verplichte intredekeuring. Dat is een keuring voor werknemers die voor het eerst in de bouw gaan werken of meer dan drie jaar in een andere sector hebben gewerkt. Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Vanaf de leeftijd van twintig jaar kunnen werknemers om de vier jaar deelnemen aan dit medische onderzoek dat is gericht op de functie-uitoefening. Er wordt dan heel specifiek gekeken naar de belasting van het werk en de belastbaarheid van de werknemer.

Hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

Voor sommige beroepen, bijvoorbeeld machinisten of werknemers die veel in aanraking komen met verontreinigde grond/water, asbest of andere gevaarlijke stoffen, geldt dat zij aanvullend op het PAGO, aanspraak hebben op gericht periodiek onderzoek. De werknemer heeft dan recht op een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Dit is een gesprek met een adviseur van Volandis om de uitkomsten van het PAGO te bespreken en tot een advies te komen wat de werknemer kan doen om duurzaam inzetbaar te blijven. Eventuele acties die voortkomen uit de DIA kan de werknemer (deels) betalen uit zijn duurzame inzetbaarheidsbudget.

Voorkom verzuim met arbo- en verzuimbeleid

Ziek worden is vervelend, zowel voor de zieke werknemer als voor de werkgever. Zeker als iemand langdurig uitvalt kan dat veel geld kosten. Het zoveel mogelijk beperken van verzuim is dus van groot belang. Aandacht voor verzuim en een goede begeleiding besparen dus geld. Bouwend Nederland biedt handvatten voor een goed verzuimbeleid en heeft voor leden verschillende modelovereenkomsten. Op bedrijfsniveau is de werkgever verplicht een arbo- en verzuimbeleid te voeren in zijn onderneming. Lees daar meer over op deze pagina 'Verplichtingen werkgever'. Een belangrijk instrument in het arbobeleid is het Verzuimreglement. Stressgerelateerde stoornissen zijn vooral bij UTA-medewerkers een belangrijke oorzaak van uitval. Vooral onder uitvoerders, die veelvuldig met deadlines te maken hebben, komt dit vaker voor. De sector heeft hiervoor voorzieningen getroffen. Op deze pagina lees je er meer over.

© Koninklijke Bouwend Nederland