Handige links

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een aantal rapporten uitgebracht over ernstige veiligheidsincidenten die hebben plaatsgevonden in de bouw. Met name de rapporten over de parkeergarage Eindhoven en het AZ-stadion bevatten ook adviezen over hoe de veiligheid in de bouw verbeterd kan worden. De rapporten zijn te downloaden op deze site.

Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) verenigt diverse partijen die constructieve veiligheid een warm hart toedragen, zowel opdrachtgevers als aannemers en constructeurs. Er worden ook diverse activiteiten georganiseerd. Meer daarover lees je op de nieuwspagina van het KPCV.

De Governancecode Veiligheid in de bouw is een samenwerkingsverband tussen een aantal grotere bouwers en opdrachtgevers met als doel de veiligheid in de bouw te verbeteren. De oprichters van de Governancecode Veiligheid in de bouw gaan vanaf 1 januari 2022 verplicht stellen dat de inschrijvers trede 2 van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) hebben bereikt.

De vereniging van Bouw en Woningtoezicht (VWBTN) is een vereniging van de gemeentelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht en heeft zich onder andere ingezet op het gebied van omgevingsveiligheid. Zij heeft aan de wieg gestaan van de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Meer hierover is te vinden op Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. De VWBTN organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten op het gebied van omgevingsveiligheid. Kijk hiervoor op de agenda van VWBTN.  

VNconstructeurs is de brancheorganisaties voor constructeurs. Constructieve veiligheid is een belangrijk thema waar regelmatig aandacht aan wordt besteed. Leden van deze brancheorganisatie kunnen de activiteiten vinden op de agenda van VNconstructeurs.

Het RIVM houdt zich niet alleen bezig met corona maar heeft zich ook verdiept in omgevingsveiligheid. Dit omvat veel meer dan de risico’s die te maken hebben met bouwen, een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld  vervoer van gevaarlijke stoffen. Meer informatie hierover lees je hier.

Bewuste Bouwers is een stichting die zich inzet op het gebied van omgeving, veiligheid, vakmensen, milieu en een verzorgde bouwplaats. Bouwbedrijven kunnen deelnemer worden en een project aanmelden bij Bewuste Bouwers. Door middel van audits en mysterie-bezoekers wordt gecontroleerd of het project aan de eisen voldoet.

Op grond van het bouwbesluit kun je verplicht zijn tot het opstellen van een bouwveiligheidsplan of een sloopveiligheidsplan. Het opstellen van zo’n plan is maatwerk. Aboma heeft specialisten beschikbaar die ondersteuning bieden bij het opstellen van het plan of, als je dat wilt, het plan voor je opstellen. Voor leden van Bouwend Nederland is er een (gedeeltelijk) gratis abonnement op Aboma Advies waarmee je korting krijgt op de adviestarieven.

Gemeenten kunnen ook een BLVC-plan eisen. Dit staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Dit wordt wel eens verward met het bouwveiligheidsplan. Waar het bij het bouwveiligheidsplan gaat om de directe invloed van de bouwwerkzaamheden, wordt bij het BLVC-plan breder naar de omgeving gekeken, bijvoorbeeld in de zin van overlast door transport. Aboma heeft specialisten beschikbaar die ondersteuning bieden bij het opstellen van het plan of, als je dat wilt, het plan voor je opstellen.

© Koninklijke Bouwend Nederland