Richtlijn Steigers

Veilig op de steiger

Iedereen die wel eens met steigers werkt, weet dat er een stortvloed aan normen, wetteksten, voorschriften, veiligheidsbladen en cursusmateriaal is over het onderwerp. De informatie daarin is bovendien niet altijd hetzelfde en verandert met enige regelmaat. In de Richtlijn Steigers staat alle informatie voortaan overzichtelijk bij elkaar en nog actueel bovendien.

Alle informatie op één plek

In de Richtlijn Steigers worden alle belangrijke aspecten behandeld rondom stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. Van het ontwerp van de steiger, de teken- en rekenregels, de bouw door steigermonteurs, het gebruik tot de demontage. De Richtlijn Steigers geeft daarbij aan hoe met praktische werkmethoden en hulpmiddelen aan de voorschriften van de overheid kan worden voldaan. In de FAQ na ieder hoofdstuk worden praktijkvragen en -dilemma’s behandeld.

Bouwbrede actie

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) werkte samen met Bouwend Nederland tien jaar aan de Richtlijn. Aan de totstandkoming is verder door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen allen bij. Volandis heeft producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. Zo ontstond een richtlijn die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook waarom zoveel instanties én bedrijven de afgelopen jaren de richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid.

03-infographic-richtlijn-steigers-gnl

Actueel en overzichtelijk

De richtlijn wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden. De Richtlijn is beschikbaar via www.richtlijnsteigers.nl, maar ook op papier.

Bekijk de richtlijn
© Koninklijke Bouwend Nederland