Brochure opbouw rolsteigers VSB

Rolsteigers veilig opbouwen en gebruiken

Schilders, gevelwerkers, installateurs en klusbedrijven: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens te wensen over. Zowel bij de opbouw als bij het gebruik. VSB komt met een hulpmiddel.

Reëel gevaar

Elk jaar komen gemiddeld twee mensen om het leven door een val van een rolsteiger. Tientallen houden er blijvend letsel aan over. Mensen vallen van rolsteigers omdat bijvoorbeeld de leuningen ontbreken of omdat ze hun evenwicht verliezen terwijl ze aan de buitenkant omhoogklimmen. Ook komt het voor dat de rolsteiger niet stabiel staat en omvalt. Meest voorkomende redenen: de handleiding niet volgen, het materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen.

rolsteiger

Brochure opbouw rolsteigers

Bij de totstandkoming van het A-blad Rolsteigers zijn afspraken gemaakt over een veiligere manier om een rolsteiger op te bouwen. Tijdens het opbouwen van een rolsteiger mag je pas het platform op, als dit helemaal rondom beveiligd is met heupleuningen. Alle fabrikanten die in de commissie rolsteigers van de VSB zitten, hebben hun steigers zo aangepast dat dit kan. In de brochure opbouw rolsteigers wordt het nieuwe, veiligere opbouwen gepresenteerd. Per systeem zie je op duidelijke foto’s hoe je een steiger moet opbouwen.

Doe er wat mee!

Aan de informatievoorziening en aan de fabrikanten ligt het niet. Toch was er bij 251 van de 270 rolsteigers die SZW in 2020 controleerde, sprake van onveilige situaties. In 224 gevallen hebben de inspecteurs het werk moeten stilleggen totdat de werkgever de situatie veilig had gemaakt. In 40 gevallen was de overtreding zo ernstig dat de werkgever ook een boete kreeg. 

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bekijk in de brochure hoe je dit soort gevaren kunt voorkomen.

 

© Koninklijke Bouwend Nederland