Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag

Spelenderwijs bouwen aan veiligheid

Iedereen die de bouwplaats betreedt, moet ook weer veilig naar huis gaan. Daar zijn we als sector samen verantwoordelijk voor, op elk niveau. Daarom heeft Bouwend Nederland met Stichting Vlink de Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag ontwikkeld met verschillende serious games. De Toolbox biedt (kleinere) organisaties praktische hulpmiddelen om met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid.

Veiligheid is geen spelletje, maar leren over veiligheid wel

De spellen in de Toolbox zijn niet alleen vermaak, maar ook niet alleen maar serieus. Via de spellen - met elementen als dagstart-vragen, veiligheidsdilemma’s, top-risico’s, afspraken of leren van incidenten - worden spelenderwijs vaardigheden, kennis en houding op het gebied van veiligheid verbeterd. Ze zijn daardoor zeer effectief in het aanleren van nieuwe kennis en gedrag. En het is nog leuk ook.

Gesprek openen

Elk van de spellen richt zich op het bespreekbaar maken van veiligheid met alle collega’s in het bedrijf, maar vooral ook met de vaklieden die de dagelijkse praktijk op een bouwplaats het best kennen. Ze geven zo een andere invulling aan de toolbox bijeenkomst. Dat sluit aan bij de visie van ontwikkelpartner Stichting Vlink: “Ons principe is dat een toolbox vooral dient om met elkaar is gesprek te gaan over veiligheid. Het is geen éénrichtingsverkeer, waarbij alleen wordt geluisterd. De handen gaan uit de zakken en aan het werk!”

“Stappen vooruit maken in veiligheid kan dat alleen als je er samen de verantwoordelijkheid voor neemt.”

Vakmanschap en veiligheid

De Toolbox, gelanceerd tijdens de Bewust Veilig Dag van 20 maart 2019, bestaat uit vier werkvormen – ‘spellen’ – om het gesprek rondom veiligheid te faciliteren. De klassieke uitvoerder vertelt vooral wat er moet gebeuren. Die stijl is niet bevorderlijk om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Door de spellen wordt vanuit een ander perspectief naar veiligheid gekeken. Het interactieve karakter zorgt voor meer betrokkenheid, net als de erkenning van eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap. Niet moeten, maar willen.

Vier spellen

‘Dagstart’ en ‘Dilemma’s’ zijn kaartspellen met vragen die medewerkers uitdagen tot het nadenken over en benoemen van eigen veiligheidsissues. Het ‘Dilemma-spel’ kent een aantal praktische dilemma’s met de vraag hoe je daarmee omgaat. Hoe ga je in het werk om met tijd en geld aan de ene kant en veiligheid aan de andere? Met dit spel bespreek je de keuzes en afwegingen. De andere spellen gaan over risico’s en afspraken. Samen zorgen ze spelenderwijs voor meer veiligheid op de bouwplaats.

Er zijn nog enkele Toolboxen beschikbaar. Wil je er meer over weten of ze kosteloos bestellen? Neem dan contact op met Yvonne Hiddink van Bouwend Nederland.

© Koninklijke Bouwend Nederland