Aan de slag met Arbo

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek, dat is geregeld in (onder andere) de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling, de CAO, de arbeidstijdenwet, de tabakswet en het Wetboek van Strafrecht. Om over de VCA-voorwaarden en de veiligheidsladder nog maar te zwijgen. Daardoor lijken arbeidsomstandigheden meer een administratieve plicht en verliezen we soms uit het oog waar het allemaal om begonnen is: de mensen. Pas als het mis gaat schrikken we wakker en doen bedrijven alle mogelijke moeite voor hun werknemer of de nabestaanden. Maar dan is het te laat.

 

Ongevallen voorkomen, want soms gaat genezen niet meer

Gemiddeld sterven er elk jaar 18 bouwvakkers tijdens hun werk. Het jaar 2020 was daarop geen uitzondering. Zo viel bij het project Velsertunnel door het wegschuiven van een ongezekerde steigerplank buiten de leuning van een steiger een werknemer naar beneden. Een man werd bedolven onder een instortende muur. In Vinkeveen raakte een bouwvakker bekneld tussen twee betonnen muren die op een trailer van een vrachtwagen stonden. Weer een ander werd getroffen door een vallende gevelplaat en steiger. Twee collega’s konden net op tijd wegspringen. Een van de dodelijke slachtoffers was pas negentien jaar oud. Allemaal vertrokken ze die ochtend naar hun werk in de verwachting ’s avonds weer thuis te komen bij hun geliefde, hun familie, hun kinderen. En dan waren er nog de honderden andere ongevallen, waarbij mensen ‘alleen maar’ gewond raakten. Of blijvend gehandicapt.

manager-bezorgd-istock-1147712736-online-2

Veiligheidscultuur op de bouwplaats begint op kantoor.

Door consequent te kiezen voor partijen die veiligheid ook vooropstellen. En door dat gevoel van urgentie over te brengen. Mensen te laten beseffen dat ze zelf ook iets moeten doen aan veiligheid – niet omdat dat de regels zijn, maar omdat veiligheid van ons allemaal is. En omdat je, door veilig werken in praktijk te laten sloffen, de slachtoffers eigenlijk nog een trap nageeft.

Veiligheidscultuur

De wil dat het goed gaat met je mensen

Zorgen dat dát niet meer gebeurt, daarvoor zijn al die Arbowetten, -regels en -tools. Met elkaar als één familie bouwen. Zorgen voor iedereen die bij je rondloopt en voor elkaar. Arbo is geen gezeur. Het gaat niet over instructies, procedures en regels, maar komt voort uit de wil dat goed gaat met je mensen. Met je collega’s. Kansen op ongelukken zoveel mogelijk verkleinen. Dingen vooraf zo goed mogelijk regelen – een taak van de werkgever dus. Er vanaf het begin van een project bovenop zitten, want dan heb je de meeste invloed. Kritisch naar jezelf kijken, naar alle aspecten van de organisatie. Veiligheidsschoenen op voorraad hebben, werk onder de loep nemen: moet dat echt wel op de steiger, liever een leuning plaatsen dan aanlijninstructies geven.

ro-ntgenfoto-rug-istock-1203743434-online

Kijk in de spiegel

Wanneer was de laatste keer dat jij je RI&E hebt afgestoft? In de Arbo catalogus Bouw en Infra de gevaren en mogelijke maatregelen per taak hebt bekeken en er iets mee hebt gedaan? Hoe vaak wordt er op jouw bouwplaats onder tijdsdruk wat losser omgegaan met veiligheid? Hoe vaak denk je na hoe het de volgende keer veiliger kan? Hoe vaak spreek je leveranciers en onderaannemers aan op onveilig gedrag – en hoe vaak verbind je daar ook echt consequenties aan? En hoe vaak vertel je je medewerkers dat ze – hoe goed bedoeld ook – niet ‘effe snel’ iets moeten doen?

Maak je bedrijf veiliger

© Koninklijke Bouwend Nederland