Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Niet omdat het moet, maar omdat het helpt

“Door het ontbreken van afdoende veiligheidsmaatregelen en falend toezicht is een werknemer van het bedrijf door een lichtplaat op het dak van een loods 3,5 meter naar beneden gevallen. Hij stierf twee dagen later in het ziekenhuis. De rechtbank stelt vast dat er in de risico-inventarisatie vooraf en het werkplan geen specifieke aandacht is besteed aan het gevaar van vallen ter plekke.” – AD, 03-06-21

Regelfetisj van de rechtbank of is zo’n RI&E nou echt belangrijk? Dat laatste, en wel hierom:

 1. Ongelukken voorkomen
  Een RI&E helpt ongelukken voorkomen. Want doordat er bewust over gevaren – en het voorkomen daarvan - wordt nagedacht, wordt er veiliger gewerkt. Eerst denken, dan doen. Je moeder zei het niet voor niets.
 2. Risico’s in beeld
  Pas als je weet welke risico’s er zijn, kun je de juiste maatregelen treffen. Bovendien hoef je het wiel niet uit te vinden op het moment dat het misgaat of in een nieuwe situatie – een aanpassing is dan genoeg. Omdat je de RI&E met je medewerkers maakt en bespreekt, is iedereen op de hoogte.
 3. Kosten besparen
  Een goed uitgevoerde RI&E, inclusief Plan van Aanpak, verdient zichzelf terug. Ga maar na: een medewerker die een dag ziek is kost honderden euro’s. En arbeidsgerelateerd verzuim duurt meestal fors langer dan een griepje. Wil je weten hoeveel geld een zieke werknemer je in totaal kost? Bekijk een rekenvoorbeeld
 4. Matiging boete
  Kom je in aanraking met de inspectie SZW en blijkt dan dat je RI&E niet op orde was? Dan kun je een matiging van de boete direct op je buik schrijven. Er zijn vier situaties die een reden kunnen zijn voor een matiging van de boete van SZW. Elke matigingsgrond weegt voor 25% mee. De RI&E is de eerste. Heb je die niet op orde, dan gaat de hele matiging niet door. (Lees het verhaal van Alex)
 5. Een schoon geweten
  De directeur van René had eerder de familie van een zwaargewonde medewerker moeten vertellen wat er was gebeurd, dat wilde hij nooit meer meemaken. “Hoe kun je als werkgever met jezelf leven en de familie van een medewerker onder ogen komen als je niet alles wat in je macht ligt hebt gedaan om een ongeval te voorkomen?”

Maak makkelijk een RI&E

Kortom, een goede RI&E verbetert de veiligheid en gezondheid en vermindert ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Beter voor de mensen en beter voor het bedrijf dus. Er een maken hoeft niet moeilijk te zijn.

RI&E en Plan van Aanpak maken via een app

Op de website van Volandis vind je de tool RI&E MKB bouwnijverheid waarmee je, als werkgever gemakkelijk zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kan maken. De app leidt de gebruiker langs heel veel risico’s en geeft een goed beeld van wat er speelt én de mate waarop het bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichting. Maar de app gaat verder dan invullen alleen. Belangrijk onderdeel is het plan van aanpak, met een overzicht van de risico’s die nog niet zijn beheerst. Per risico wordt een standaardprioriteit aangegeven, vastgesteld door de branche. Deze RI&E Bouwnijverheid is erkend door het Steunpunt RI&E. Voor bedrijven tot en met 25 werknemers is een toetsing daardoor niet verplicht. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun afgeronde RI&E nog door hun Arbodienst (of een gecertificeerd kerndeskundige) laten ondertekenen.

Workshops voor de RI&E-het-zelver

Voor bedrijven die willen leren hoe ze een RI&E en bijbehorend plan van aanpak opstellen, organiseert Bouwend Nederland regelmatig workshops. Na een korte introductie wordt gewerkt aan het opzetten (of bijwerken) van de eigen RI&E met de workshop leider, een gecertificeerd kerndeskundige. Deelnemers doen kennis op van het wettelijk kader van de RI&E, inzicht in de opzet van de RI&E in hoofdlijnen, het maken van een aanzet van eigen RI&E en het gebruik van online applicatie RI&E Bouwnijverheid van Volandis.

Op de website www.rie.nl staan tools voor het uitvoeren van een RI&E.

 

NB: Een RI&E moet worden aangepast als er wijzigingen zijn binnen het bedrijf die aanleiding geven tot actualisatie. Minimaal eens per jaar kijken of de RI&E nog actueel is dus.

© Koninklijke Bouwend Nederland