A-bladen

Waarom is het eigenlijk zo erg dat timmerman René* uit het artikel over het Modelreglement zijn werkplek niet schoon wil houden? Zoals hij zelf zegt: “Het is hier toch zeker een bouwplaats, geen sterrenrestaurant. En al helemaal geen operatiekamer.” En hoewel hij daar gelijk in heeft, wil dat niet zeggen dat er niet schoongemaakt moet worden. In de A-bladen lees je het hoe en waarom.

Gevaar gegroeid

Sinds René begon als leerling-timmerman is er namelijk nogal wat veranderd. Zo zorgen nieuwe, snellere en preciezere zaag- en schuurmachines voor meer en fijner stof. En is het ook op de bouwplaatsen drukker geworden. Bovendien zijn we ons met zijn allen bewuster geworden van veiligheid, vinden we het belangrijker dat mensen gezond blijven en weten we meer over de gevaren. Houtstof kan bijvoorbeeld leiden tot allerlei nare ontstekingen, astma en zelfs kanker. En je onkwetsbaar voelen, wil niet zeggen dat je onkwetsbaar bent.

cleaning-g15da4f38f-1280

Een echte vent pakt de stofzuiger

Het afval dat bij bewerking op de vloer terechtkomt, is een belangrijke bron van houtstof. Het wordt door het lopen op de bouwplaats steeds fijner vermalen, waardoor het kan opdwarrelen en worden ingeademd. Uit breed onderzoek blijkt dat je door “Good housekeeping” veel resultaat kunt boeken bij het terugdringen van blootstelling aan houtstof. Dat betekent onder andere het regelmatig schoonmaken van werkruimten. Machines en afzuigapparatuur goed onderhouden en gebruiken helpt ook. Lagere toerentallen geven bijvoorbeeld minder stof. Door wat kleine gedragsaanpassingen zorgt René beter voor zijn collega’s en voor zichzelf – kennis die hij op de bouwplaats niet had kunnen opdoen. “Een stofzuiger een levensreddend apparaat, wie had dat nou kunnen denken.”

“Er zijn diverse typen filters op de markt. Jarenlang werden katoenen filterzakken gebruikt. Deze laten veel stof door en zijn daarom ongeschikt. De nieuwe systemen zijn gemaakt van speciaal papier of polyester naaldvilt. Dit levert goede resultaten op. De benodigde filtratiegraad is beschreven in de Europese norm IEC 60335269. Deze onderscheidt drie filterklassen. Hoe lager de grenswaarde voor een stof, hoe meer stof het filter moet tegenhouden. Bij het werken met houtstof moet je gebruik maken van filtertype H.” – A-blad Houtstof

A-bladen

Dit is zomaar een greep uit de informatie die je vindt in een A- blad, in dit geval Houtstof op de bouwplaats. Twaalf pagina’s vol eye-openers, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, uitgewerkt in oplossingen in de praktijk – gebaseerd op de nieuwste techniek. A-bladen (vroeger AI-bladen) bevatten belangrijke aanbevelingen/adviezen voor betere en veiligere arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. Naast een uitgebreide beschrijving van de taken en normen (bijvoorbeeld maximaal toegestane gewicht om te tillen) is in de A-bladen per onderwerp ook de stand van techniek vastgelegd.
Er zijn 20 actuele A-bladen, van bestratingsmateriaal tot wegmarkeren, 16 A-bladen zijn in revisie. A-bladen zijn in nauw overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties ontwikkeld in opdracht van het bestuur van Volandis (het voormalige Arbouw). Aan de A-bladen werken Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, FNV Bouw en diverse specialistische verenigingen mee. De A-bladen zijn te downloaden via de website van Volandis. 

Bij het verticaal aanbrengen van zware wapening (stapelen) zijn mechanische hulp/hijsmiddelen toe te passen. Dit kan niet bij het invoeren (schuiven) van wapening in een gesloten constructie. Ontwerp dus open constructies. – A-blad Betonstaal verwerken

 

* René bestaat niet echt. Het verhaal van René is samengesteld op basis van verschillende waargebeurde gevallen bij verschillende bouwondernemingen.

© Koninklijke Bouwend Nederland