Safety Culture Ladder

Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend of onderschreven, de Safety Culture Ladder (SCL). De Safety Culture Ladder (ook wel de 'Veiligheidsladder') is een instrument, een internationaal certificatieschema om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren! Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Voldoen aan de eisen van de Safety Culture Ladder kan op drie manieren, afhankelijk van de contractwaarde enerzijds en de impact van het bouwwerk anderzijds. De eenvoudigste vorm is de Approved Self Assessment. Daarbij beoordeel je je eigen bedrijf aan de hand van een vragenlijst en laat deze lijst beoordelen door een certificerende instelling. Voor de andere twee vormen, de Light Audit en de volledige audit, geldt dat een certificerende instelling die beoordeling doet. Om je te helpen met het doen van die beoordeling (self assessment) is een webtool ontwikkeld door de NEN

Wil je weten hoe je die self assessment doet, volg dan een van de praktische trainingen van BNL. Na het volgen van deze training ken je de basisbeginselen van de Safety Culture Ladder en heb je basiskennis van het Handboek en het Certificatieschema van de SCL. Je kent de mogelijkheden die de Webtool Safety Culture Ladder biedt, je kunt een vragenlijst uitzetten via de Webtool Safety Culture Ladder en de de resultaten van een uitgezette vragenlijst interpreteren. En je weet welke informatie en documentatie voorgelegd dient te worden aan een CI voor een trede-indicatie. 

© Koninklijke Bouwend Nederland