Generieke Poortinstructie verbeterd

Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Sinds kort staat een vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) klaar. Deze nieuwe instructie is praktijkgerichter en biedt meer keuzevrijheid. Op de bouwplaats komen helaas nog te veel onveilige situaties voor. Soms met zeer ernstige gevolgen. Door allemaal de GPI te doen en samen over veiligheid te praten, wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot en daarmee de kans op ongevallen verkleind.

 

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces. Inmiddels zijn ongeveer 400.000 GPI-certificaten behaald. Meer dan 37.500 bedrijven (inclusief zzp’ers) zetten de GPI inmiddels in om hun medewerkers te herinneren aan veilig werken op de bouwplaats.

Vernieuwde GPI: wat zijn de verbeteringen?

De vernieuwde GPI is een wereld van verschil met de eerste GPI. De GPI 4.0 is praktijkgericht en bevat ongeveer 45 korte video’s met te beoordelen praktijksituaties. En nog eens 45 filmpjes met feedback hierop. Deze video’s zijn op verschillende (bouw)locaties gefilmd. Ook op onderhoudslocaties bijvoorbeeld. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • GPI eerder gedaan? Dan kan de basisveiligheidsinstructie deels worden overgeslagen.
  • Toets-vragen over praktijksituaties.
  • Praktijkonderwerpen die de kandidaat zélf kan kiezen en passen bij hun situatie.
  • 90 Video’s van praktijksituaties om te beoordelen en feedback.
  • Meningen van collega’s zijn zichtbaar.
  • Meer toetsen op bewust veilig werken met multiple response.
  • Oog voor ‘soft skills’ met o.a. elkaar aanspreken, ingrijpen en anderstaligen.

Lees hier meer over de Generieke Poortinstructie

© Koninklijke Bouwend Nederland